Hvem er jeg

Hvorfor denne hjemmeside

Formålet med Soldyk er at bidrage med konkret viden – erfaringer fra mit arbejdsliv, resultater og målinger fra forsøgsopstillinger samt videreformidle iagttagelser omkring vores miljø såvel på land som i hav og søer. Mit håb er, at andre kan nyttiggøre resultaterne, og derved skabe en positiv fremtid for miljøet.

Jeg er optaget af, hvordan vi bedst udnytter solenergi til varme og el. Jeg har lavet forskellige forsøgsopstillinger med lagring af elektrisk solenergi og solvarme, samt  forskellige materialers isolationsevne – alle måledata opsamles. Fotos, opstillinger og måleresultater fra forsøgene kan findes her på siderne. Det er mit håb, at det kan danne grundlag for en sund debat om fremtidens energiforsyning.

Mit håb er også, at fremtidens parcelhus, en stor del af året, er selvforsynet med energi.  Solen er gavmild med energi, så er det bare op til vores kreativitet at udnytte den bedst mulig.

Vandmiljøet omkring Danmark har det rigtig skidt, og den negative udvikling accelererer. Det vil jeg dokumentere med fotos, videoer og måleresultater. Fra mit arbejdsliv ved jeg hvor og hvad man skal søge efter, for at påvise kilderne til disse ødelæggelser.

Jeg tester også nyt miljømåleudstyr for at dokumentere virkemåde og nøjagtighed.

Siden opdateres løbende og nye emner vil blive taget op.

Hvem er jeg

NYSGERRIGHED har været drivkraften for hovedparten af mine aktiviteter hele livet.

Siden jeg var dreng har jeg udført eksperimenter, som må være ethvert forældrepars mareridt. 25 modelfly og andet der kunne flyve er blevet bygget. 2 stk. er tilbage. Resten blev, efter havari, sprængt i luften eller brød i brand.

Om sommeren sejlede jeg med hjemmebygget tømmerflåde, senere optimistjolle, OK jolle og sidenhen i andres større sejlbåde som besætning.

Min barndoms eksperimenter blev til mit levebrød, og i 1973 blev jeg færdiguddannet som svagstrømsingeniør. De første 12 år var jeg ansat som udviklingsingeniør i forskellige firmaer, og fik derved lejlighed til at komme rundt til mange lande på kloden.

I 1974 stiftede jeg firmaet Teletronic. I 1994 flyttede vi ind i forskerbyen Symbion, og drev herfra en spændende virksomhed, hvor vi havde rig mulighed for at ”lege” – og så kunne vi ovenikøbet leve af det. Vi udviklede, fremstillede og installerede automatiske trådløse datamålesystemer, der opsamlede miljødata fra kloakker, vandløb, byggepladser o.l. Kunderne var rådgivende ingeniørfirmaer og entreprenører, der benyttede de opsamlede data i deres afløbsmodeller og til løsning af aktuelle problemer.

Teletronic voksede i omsætning, og i 2005 blev vi udnævnt til Gazelle-virksomhed, en titel stiftet af Dagbladet Børsen. I stedet for at ekspandere og sprede arbejdsområderne, valgte vi at koncentrere os om de emner vi var interesseret i, og som der var rigelig efterspørgsel efter. Måleudstyret skulle ofte placeres på vanskeligt tilgængelige eller usædvanlige steder, og det, der skulle måles på, kunne være vidt forskelligt.

I 1987 fik jeg mit CMAS** dykkercertifikat, og det har jeg benyttet flittigt lige siden. Med dykkerklubben Baracuda har jeg dykket ivrigt frem til nu. I Danmark – og rundt på hele kloden, hvor vandet er varmt og lækkert. Alene i Rødehavet har jeg været på 25 dykkerture. Indtil nu er det blevet til godt 1.500 dyk.

I 2004 fik jeg mit første undervands-digitalkamera. Det, og flere bedre efterfølgere, er flittigt blevet brugt til at filme alt, hvad jeg har set under havoverfladen samt filme klubliv, sammenhold og rejser som sportsdykker. De utallige videoer og fotos giver mig stor glæde, når jeg genser dem – det opleves  som at være på dykkerstederne igen.

Nu (1. marts 2021) er vi fraflyttet Symbion, men beholder et virtuelt kontor, så vi har mulighed for at bevare kontakten til de mange spændende personer vi kender der. 90% af vores måleudstyr og målesonder er foræret væk, og vil blive benyttet i undervisningssammenhæng. Udstyret er teknisk forældet, men idegrundlaget og funktionsstabiliteten er påvist, og er dermed et godt udgangspunkt for udvikling af nyt udstyr.

Tekniske museer er blevet tilbudt udstyr til fremvisning for publikum, der er teknisk interesseret.

Det resterende udstyr har jeg taget med hjem. Det bliver nu ombygget til anden anvendelse.