Om mig

Hvorfor denne hjemmeside

Formålet med Soldyk er at bidrage med konkret viden – erfaringer fra mit arbejdsliv, resultater og målinger fra forsøgsopstillinger samt videreformidle iagttagelser omkring vores miljø såvel på land som i hav og søer. Mit håb er, at andre kan nyttiggøre resultaterne, og derved skabe en positiv fremtid for miljøet.

Jeg er optaget af, hvordan vi bedst udnytter solenergi til varme og el, og har lavet forskellige forsøgsopstillinger, hvor der opsamles måledata. Fotos, opstillinger og måleresultater fra forsøgene kan findes her på siderne.

Vandmiljøet omkring Danmark har det rigtig skidt, og den negative udvikling accelererer. Det vil jeg dokumentere med fotos, videoer og måleresultater. Fra mit arbejdsliv ved jeg hvor og hvad man skal søge efter, for at påvise kilderne til disse ødelæggelser.

Jeg tester også nyt miljømåleudstyr for at dokumentere virkemåde og nøjagtighed.

Siden opdateres løbende og nye emner vil blive taget op.

Hvem er jeg

NYSGERRIGHED har været drivkraften for hovedparten af mine aktiviteter hele livet.

Siden jeg var dreng har jeg udført eksperimenter, som må være ethvert forældrepars mareridt. 25 modelfly og andet der kunne flyve er blevet bygget. 2 stk. er tilbage. Resten blev, efter havari, sprængt i luften eller brød i brand.

Om sommeren sejlede jeg med hjemmebygget tømmerflåde, senere optimistjolle, OK jolle i Køge Bugt og sidenhen i andres større sejlbåde som besætning. Jeg var 17 år da jeg fløj solo i et svævefly og ialt har jeg udført 50 udspring med faldskærm.

Min barndoms eksperimenter blev til mit levebrød, og i 1973 blev jeg færdiguddannet som svagstrømsingeniør. De første 12 år var jeg ansat som udviklingsingeniør i forskellige firmaer, og fik derved lejlighed til at komme rundt til mange lande på kloden.

I 1974 stiftede jeg firmaet Teletronic. I 1994 flyttede vi ind i forskerbyen Symbion, og drev herfra en spændende virksomhed, hvor vi havde rig mulighed for at ”lege” – og så kunne vi ovenikøbet leve af det. Vi udviklede, fremstillede og installerede automatiske trådløse datamålesystemer, der opsamlede miljødata fra kloakker, vandløb, byggepladser o.l. Kunderne var rådgivende ingeniørfirmaer og entreprenører, der benyttede de opsamlede data i deres afløbsmodeller og til løsning af aktuelle problemer.

Teletronic voksede i omsætning, og i 2005 blev vi udnævnt til Gazelle-virksomhed, en titel stiftet af Dagbladet Børsen. I stedet for at ekspandere og sprede arbejdsområderne, valgte vi at koncentrere os om de emner vi var interesseret i, og som der var rigelig efterspørgsel efter.

Investorer bankede på døren og havde julelys i øjnene.  De var trivielle at høre på og kun interesseret i hurtig profit, virksomhedsovertagelse, bestyrelsesposter og i øvrigt ligeglade med hvad Teletronic beskæftigede sig med. Vi har altid været selvfinancierende og dermed uafhængige af sugerør i vores kassekredit.  Overskud blev investeret i nyudvikling.

Måleudstyret skulle ofte placeres på vanskeligt tilgængelige eller usædvanlige steder, og det, der skulle måles på, kunne være vidt forskelligt.

I 1987 fik jeg mit CMAS** dykkercertifikat, og det har jeg benyttet flittigt lige siden. Med dykkerklubben Baracuda har jeg dykket ivrigt frem til nu. I Danmark – og rundt på hele kloden, hvor vandet er varmt og lækkert. Alene i Rødehavet har jeg været på 25 dykkerture. Indtil nu er det blevet til godt 1.500 dyk.

I 2004 fik jeg mit første undervands-digitalkamera. Det, og flere bedre efterfølgere, er flittigt blevet brugt til at filme alt, hvad jeg har set under havoverfladen samt filme klubliv, sammenhold og rejser som sportsdykker. De utallige videoer og fotos giver mig stor glæde, når jeg genser dem – det opleves  som at være på dykkerstederne igen.

Pr. 1. marts 2021 er Teletronic fraflyttet Symbion, men beholder et virtuelt kontor, så vi har mulighed for at bevare kontakten til de mange spændende personer vi kender der. 90% af vores måleudstyr og målesonder er foræret væk og vil blive benyttet i undervisningssammenhæng.

Udstyret er teknisk forældet, men idegrundlaget og funktionsstabiliteten er påvist og dermed et godt udgangspunkt for videre udvikling af nyt udstyr. Det må andre tage sig af. Tekniske museer er blevet tilbudt udstyr til fremvisning for publikum der er teknisk interesserede.

Det resterende udstyr har jeg taget med hjem. Det bliver nu ombygget til anden anvendelse. Lagring af elektrisk solenergi og solvarme, samt  forskellige materialers isolationsevne bliver dokumenteret. Foto og måledata bliver lagt ud på hjemmesiden, og det er mit håb, at det kan danne grundlag for en sund debat om fremtidens energiforsyning.

Mit håb er, at fremtidens parcelhus en stor del af året er selvforsynet med energi. Solen er gavmild med energi, så er det bare op til vores kreativitet at udnytte den bedst mulig. Jeg har lavet forsøgsopstillinger med forskellige bygge- og isolationsmaterialer. Heri sidder automatisk måleudstyr der registrerer varmetab og energiforbrug. I hele 2022 har måleopstillingerne passet sig selv og opsamlet data der kan udnyttes på et senere tidspunkt.

Vi står nu ved udgangen af 2022, og det har været et begivenhedsrigt år, hvor jeg er kommet i mediernes søgelys. Anlæggelse af Lynetteholm blev igangsat 17-01-2022.  Det er et visionært projekt i følge tilhængerne, men bagsiden af projektet er, at vandmiljøet omkring København nu bliver tilsvinet i et højt tempo.

Tidligere havde vi et miljøministerium, der burde udføre de opgaver, jeg nu deltager i. De facto er miljøministeriet afviklet, så store entreprenørvirksomheder har frit spil til miljøødelæggende aktiviteter.

Køge Bugt, hvor jeg udfoldede mig som barn og ung, bliver nu definitivt ødelagt ved hensynsløs opgravning af sand, ødelæggelse af ålegræs og udslettelse af alt liv på havbunden.  Med hjælp fra ligesindede er det lykkedes at dokumentere tilstanden af havbunden og få offentliggjort vores viden med foto og video. Emnet er trist, men medierne er villige til at bringe den dokumentation vi fremskaffer. Jeg deltager i flere arbejdsgrupper og har haft held til at få kontakter i Folketinget og formidle vores budskaber.

Andre projekter er kommet til sidst på året. Mit ønske er at organisere disse projeketer, så dokumentationsarbejdet kan forløbe effektivt, uden at jeg nødvendigvis deltager i alle aktiviteter. I dag er jeg 74 år, og kræfterne er ikke hvad de har været, selv om jeg mentalt kun er 40 år.

Jeg tager nu rundt og holder foredrag om emner lokale miljøforeninger er interesseret i. Det er spændende at udforme disse foredrag der alle er individuelt tilpasset.

Har du et ønske om at få mig på besøg så skriv til jah@soldyk.dk